De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in
WIJ WERKEN MET ALLE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN.
U BETAALT GEEN EIGEN RISICO, DIE BETALEN WIJ…
U bevindt zich hier:

Schadeformulier

Invullen schadeformulier

Snel uw schade regelen? Volg de onderstaande tips voor het invullen van uw digitale schadeformulier.

 1. Vul één schadeformulier in, doe dit direct na de schade samen met uw tegenpartij!
 2. Vul altijd beide kanten van het schadeformulier in: vul de voorkant samen met de tegenpartij in. Maak meteen een goede tekening van de situatie. U weet dan nog precies hoe het is gebeurd. De achterkant kunt u vervolgens rustig thuis invullen.
 3. Maak een kopie voor uw eigen administratie.
 4. Teken in het daarvoor bestemde vak waar en hoe de betrokken partijen elkaar voor het eerst hebben geraakt.
 5. Geef aan welke kant de voertuigen op reden, laat ook zien hoe en waar ze op de weg waren, kort voor de botsing. Geef ook altijd hun positie in verhouding tot de kant van de weg aan. Geef de afmetingen in juiste verhouding tot elkaar weer.
 6. Geef duidelijk aan waar de schade zit.
 7. Schrijf de naam en het adres van de getuigen op het formulier, zelfs als dit familie of passagiers zijn.
 8. Schrijf uw opmerkingen gerust in het daarvoor bestemde vakje, vul vooraf vraag 6, 7 en 8 in.
 9. Zorg ervoor dat de verzekeringsgegevens van de tegenpartij goed worden opgeschreven. Is de tegenpartij niet verzekerd? Geen paniek! Hiervoor is er het Waarborgfonds.
 10. Controleer of u én de tegenpartij het schadeformulier hebben ondertekend. Zet zorgvuldig de kruisjes bij vraag 12 (over hoe het verkeersongeval is gebeurd) en vergeet niet in te vullen hoeveel vakjes u heeft aangekruist (in kolom A en in kolom B). Kruis nooit iets aan dat ongeveer juist is. Daardoor kunt u problemen krijgen als het gaat over wie de schuld heeft.
 11. Bent u het niet eens met wat de tegenpartij op het formulier heeft ingevuld? Zet dan géén handtekening onder punt 15. Zet alleen uw handtekening als u bij punt 14 heeft gezegd dat u een andere mening heeft.
 12. Vergeet niet het kenteken in te vullen.

 

©2016 Autoschade Stoeten | Internetbureau: Webton.nl
Naar boven